Wynajem domu wakacyjnego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa!

Więcej informacji
 • Własny dojazd
 • Poczucie prywatności w domu wakacyjnym
 • Swoboda i niezależność
 • Kontrola czystości
 • Odbiór kluczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • Indywidualna opieka na miejscu

Prosimy o kontakt

+48 22 642 23 84
Ulubione (0) Ostatnio oglądane
 1. Strona główna
 2. Obsługa klienta
 3. FAQs - Pytania i odpowiedzi

FAQs - Pytania i odpowiedzi

Ogólne

Kim jesteśmy?
Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin)
Obowiązek współdziałania, dochodzenie roszczeń (adresat, termin, przedawnienie)
Odpowiedzialność cywilna/ ograniczenie odpowiedzialności
Polityka prywatności

Wyszukiwanie

Basen
Internet / Wi-Fi
Krótkie urlopy
Oferty specjalne
Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
Rezerwacja na przyszłość / Rezerwacja z góry
TV / Odbiór telewizyjny
Zwierzęta domowe
Łóżeczko dziecięce

Proces rezerwacji

Dodatkowe koszty
Elastyczne terminy
Ilość zwierząt domowych
Korzyści wczesnych rezerwacji
Maksymalna liczba osób
Niemowlę / dziecko
Przekroczenie maksymalnej liczby osób
Pytania dotyczące obiektu
Rezerwacja
Rezerwacje krótkoterminowe
Rezerwacja online
Ubezpieczenie

Sposób płatności

Dodatkowa autoryzacja
Płatność

Anulacje / Zmiana

Anulacja rezerwacji, rezygnacja z podróży
Podnajem
Zmiana/ Zmiana nazwiska podróżującego

Przed wyjazdem

Adres zakwaterowania
Bielizna
Lodówka/naczynia/sztućce/urządzenia gospodarstwa domowego
Meble ogrodowe
Papier toaletowy / środki czyszczące / przyprawy
Promy / samochody do wynajęcia
Przepisy paszportowe, wizowe, zdrowotne, celne i dewizowe
Specjalne życzenia

Podczas pobytu

Dzień / czas przyjazdu
Dzień / czas odjazdu
Kaucja
Ogrzewanie / Rodzaje ogrzewania
Opłata uzdrowiskowa
Sprzątanie obiektu przed wyjazdem

Ogólne

Kim jesteśmy?

HHD GmbH | Interchalet dysponuje ok. 50.000 domami i apartamentami wakacyjnymi. Od 45 lat Interchalet oferuje indywidualne kwatery wakacyjne, zarówno na lato jak i na zimę.
HHD GmbH z siedzibą we Freiburgu / Niemcy świadczy usługi na rzecz HHD AG (Glattbrugg / Szwajcaria).
HHD AG (Glattbrugg / Szwajcaria) jest stroną umowy pośrednictwa w wynajmie domów i apartamentów wakacyjnych.

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin)

Ważne informacje dotyczące rezerwacji Warunki Rezerwacji.

Obowiązek współdziałania, dochodzenie roszczeń (adresat, termin, przedawnienie)

Państwo, jako najemca, są zobowiązani poinformować firmę HHD lub pośrednika podróży, jeśli nie otrzymali Państwo niezbędnych dokumentów podróży w wyznaczonym przez nas terminie. Państwo są w ramach postanowień prawnych zobowiązani, w razie zakłócenia świadczenia, uczynić wszystko, co jest możliwe, aby ułatwić usunięcie zakłócenia i ograniczyć lub uniknąć ewentualnie powstałych szkód. Wynika z tego przede wszystkim zobowiązanie do niezwłocznego zgłaszania reklamacji. Jeśli z własnej winy nie spełnią Państwo tego obowiązku, nie mają Państwo prawa do składania roszczeń związanych z reklamacją. Jeśli świadczenie podróży nie zostanie spełnione zgodnie z umową lub stwierdzą Państwo braki wynajmowanego obiektu, mają Państwo prawo żądania spełnienia świadczenia.

W tym przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli to konieczne również z pośrednikiem podróży, najlepiej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

HHD AG
Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg
Telefon + 49 (0) 761 - 21 00 77
E-mail: info@interchalet.com

adres siedziby lub do korespondencji, np. w przypadku pilnych listów:
Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg

abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia braku, jego usunięcia lub zapewnienia odpowiedniego świadczenia zastępczego.
Świadczeniodawcy (właściciele, dozorcy, agencje itp.) nie są ani organizatorami podróży, ani przedstawicielami HHD. Nie mają oni również upoważnienia do uznawania roszczeń oraz składania i/lub przyjmowania skutecznych prawnie oświadczeń.

Roszczeń związanych z niezgodnym z umową wykonaniem świadczeń mogą Państwo dochodzić wobec HHD od przewidzianego umową zakończenia podróży. Pilnie zalecamy składanie roszczeń na piśmie.

Pośrednik podróży (biura podróży, internetowe portale turystyczne itp.) jest uprawniony do przyjmowania zgłoszeń dotyczących roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych oraz przekazania ich do firmy HHD.

Warunkiem skutecznych roszeń jest niezgodne z umową spełnienie świadczeń lub przyjętych przez Państwa świadczeń zastępczych, niezwłoczne zgłoszenie przez Państwa braku oraz niewywiązanie się z obowiązku spełnienia świadczenia. Jeśli stwierdzone braki w znaczny sposób obniżą komfort podróży, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy. Warunkiem wypowiedzenia jest fakt, iż z wyznaczeniem stosownego terminu zażądali Państwo od firmy HHD spełnienia świadczenia, termin ten jednak bezskutecznie upłynął. Wyznaczenie terminu nie jest konieczne, jeśli spełnienie świadczenia zostanie przez HHD, jako organizatora, odmówione lub jeśli jego natychmiastowe spełnienie jest niezbędne.

Roszczenia podróżne, o których mowa w § 651 i, ustęp 3 BGB ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Okres przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym podróż zgodnie z umową powinna zostać zakończona.
Przepisy prawne dotyczące zahamowania przedawnienia (§§203 ff. BGB) obowiązują również w tym przypadku bez ograniczeń.

Podstawą prawną przedawnień roszczeń klienta w wyniku uszczerbku na życiu, uszkodzenia ciała lub zdrowia, rażąco niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków ze strony HHD, jej przedstawiciela prawnego lub osoby wykonującej jej zobowiązania lub w wyniku innych od określonych w § 651 i ust. 3 BGB przepisów prawnych (np. wg §§241 ust. 2, 311, 832 ff. BGB) są każdorazowo aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

HHD nie uczestniczy w dobrowolnym rozstrzyganiu sporów przed ogólnym organem rozjemczym ds. konsumentów.

Firma HHD pragnie zwrócić Państwa uwagę na europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która obowiązuje dla wszystkich umów zawartych w ramach handlu elektronicznego: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Odpowiedzialność cywilna/ ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna firmy HHD za szkody wynikające z naruszenia obowiązków umowy, nie będące szkodami na osobie, i nie spowodowane w sposób zawiniony, jest ograniczona do kwoty trzykrotnej ceny podróży. Ewentualne wyższe roszczenia, zgodne z konwencjami międzynarodowymi lub regulacjami prawnymi, pozostają nienaruszone.

Polityka prywatności

W celu przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, obowiązują nasze zasady polityki prywatności, które mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.interchalet.pl/info/data_protection.cfm.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Prof. Clemens Pustejovsky
Wallstraße 6
79098 Freiburg
Niemcy
Telefon +49 (0)761 2168 680
Telefaks +49 (0)761 2168 688

Początek strony

Wyszukiwanie

Basen

Opisy obiektów zawierają informacje o tym, czy w danym domu lub ośrodku wczasowym istnieje basen - z reguły z wskazówką dotyczącą sezonowego okresu otwarcia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż okresy te mogą się przesunąć w zależności od pogody.

Przy basenach na terenie ośrodków wczasowych istnieją odrębne informacje dotyczące godzin/okresów otwarcia i ewentualnie regulaminu kąpieli. Zawierać on może przepisy dotyczące noszenia spodni kąpielowych, przynoszenia piłek, materaców nadmuchiwanych itp. lub używania czepków kąpielowych (często spotykane we Włoszech).

Internet / Wi-Fi

Internet/Wi-Fi jest dostępny tylko wtedy, jeżeli jest wyraźnie wymieniony w opisie obiektu. Nie przejmujemy gwarancji za stałą dostępność, kompatybilność i bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń końcowych leży w obowiązku klienta. Możliwość użytku może być ograniczona. Internet/Wi-Fi służy do celów urlopowych i nie nadaje się z reguły do użytku służbowego itp.   Używanie Internetu/Wi-Fi odbywa się na ryzyko własne klienta i podlega obowiązującym przepisom danego kraju. Zabronione jest np. przesyłanie na serwer danych zawierających materiały podlegające ochronie autorskiej (np. filmy, utwory muzyczne), lecz nielegalnie rozpowszechnianych w Internecie, np. na giełdach wymiany itp. Ponadto są Państwo zobowiązani do pouczenia współpodróżnych (włącznie z nieletnimi uczestnikami podróży) o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i przeprowadzania odpowiednich kontroli. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków w myśl rubryki „Internet/Wi-Fi", zwalniają nas Państwo niniejszym z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Krótkie urlopy

Możliwość krótkich urlopów w lecie lub w zimie (urlop narciarski) istnieje w wielu krajach przede wszystkim w okresie przed- lub posezonowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na minimalny okres wynajmu danego obiektu (informacje na ten temat znajdą Państwo w cennikach).

Oferty specjalne

Wiele obiektów do wynajęcia objętych jest promocją. Oferowane promocje znajdą Państwo w aktualnym opisie danego obiektu w rubryce "Ceny" lub na stronie startowej w rubryce "Promocje". Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ewentualne dodatkowe koszty eksploatacji, również w przypadku promocji, będą musiały zostać uiszczone za cały okres pobytu. Jeśli podczas urlopu promocyjnego nakładają się na siebie dwa sezony turystyczne, każdorazowo podstawą udzielenia rabatu będzie obowiązująca niższa stawka tygodniowa lub dzienna.

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej

Oferowane przez nas usługi generalnie nie są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednakże chętnie doradzimy osobiście w indywidualnych przypadkach.

Rezerwacja na przyszłość / Rezerwacja z góry

Nieprzerwanie staramy się o poszerzenie dla Państwa naszej oferty. Obok obiektów, które mogą Państwo aktualnie zarezerwować online, przy użyciu funkcji Rezerwacja z góry już dzisiaj istnieje możliwość rezerwacji obiektów na przyszłość.

Rezerwację z góry mogą Państwo wykonać z wyprzedzeniem jednego sezonu - telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub listownie. W tym celu prosimy o następujące dane:

 • Obiekt (Kod domu: np. ABC100)
 • wymagany termin przyjazdu
 • wymagany okres pobytu
 • liczba osób podróżujących
 • Państwa dane kontaktowe (nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail)

Rezerwacje z góry są z reguły niewiążące. W chwili publikacji obiektu w Internecie, najpóźniej w chwili publikacji odpowiedniego katalogu*, otrzymają Państwo od nas wiążące potwierdzenie rezerwacji. W terminie 14 dni od daty wiążącego potwierdzenia rezerwacji, mają Państwo prawo nieodpłatnego odstąpienia od umowy.

Uwaga: Możliwa jest tylko jedna rezerwacja z góry na osobę!

* Terminy publikacji katalogów:

 • Katalog zimowy: środek czerwca
 • Katalog CASA: koniec września
 • Katalog skandynawski: koniec października
 • Wszystkie inne katalogi letnie: środek listopada

TV / Odbiór telewizyjny

Skrót "TV" w opisie obiektu oznacza telewizor kolorowy. Jeśli istnieje odbiór satelitarny lub kablowy, został on w opisie nadmieniony (Sat-TV lub Kabel-TV). Nie oznacza to jednak gwarancji za odbiór programów w jęz. polskim.

Zwierzęta domowe

Informacje na temat zezwolenia na przywóz zwierząt domowych (zasadniczo tylko pies lub kot) zawarte są w danym opisie obiektu. Zwierzę musi zostać zgłoszone podczas rezerwacji, koniecznie podając jego rodzaj i wielkość, nawet jeżeli jest dozwolone zgodnie z opisem obiektu.

Zezwolenie dotyczy z reguły tylko jednego zwierzęcia, pod warunkiem, że w opisie obiektu wypoczynkowego nie jest podana inna informacja.

Zakaz przywozu zwierząt nie oznacza jednak, że w wynajętym obiekcie wczasowym nie zastaną Państwo zwierząt lub że zwierząta nie są tu od czasu do czasu trzymane. Związane jest to ze strukturą danego obiektu, w którym mogą również mieszkać osoby prywatnie niepodlegające żadnym przepisom lub z faktem, że właściciel obiektu sam posiada psa i chce uniknąć konfliktów z obcymi zwierzętami.

Nawet, jeśli zwierzęta domowe są dozwolone, nie oznacza to, że mogą one wszędzie się poruszać. W wielu ośrodkach psy nie mają np. wstępu na teren basenu lub trawnik. Wstęp zabroniony jest również do restauracji. Ponadto czasami istnieje obowiązek trzymania psów na smyczy. Psy zabronione są również w basenach domów jednorodzinnych. Zwierzęta nie mogą zostać pozostawione bez opieki w wynajętym obiekcie wypoczynkowym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że prawie we wszystkich krajach wymagane lub uznawane są w przypadku psów i kotów unijne paszporty dla zwierząt domowych z wpisem dotyczącym szczepionki przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta muszą dać się zidentyfikować przy pomocy mikrochipu.
W przypadku niektórych ras psów, jak np. psy obronne, w wielu krajach obowiązują ścisłe przepisy lub przywożenie takich psów jest całkowicie zabronione.
Prosimy zatem o zasięgnięcie odpowiednich informacji, najlepiej u weterynarza lub w Internecie.

Łóżeczko dziecięce

Informację dotyczącą ewentualnych dodatkowych łóżeczek dziecięcych znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu. Łóżeczka dziecięce są różnego rodzaju i w różnych rozmiarach. Jeśli w opisie nadmienione jest łóżeczko, ma ono przynajmniej wymiar 60 cm x 120 cm i jest przeznaczone generalnie dla dzieci w wieku do dwóch lat. Pościel z reguły należy przywieźć. Zalecamy również przywiezienie poduszek i kołder. Należy zwrócić uwagę, czy łóżeczko zostało przygotowane już w ramach maksymalnej ilości osób w myśl oferty, czy też w wynajętym obiekcie może zamieszkać dodatkowa osoba. W każdym przypadku łóżeczka dziecięce muszą zostać zamówione podczas rezerwacji. W niektórych przypadkach zamówienie to musi zostać potwierdzone. Odpowiednia adnotacja musi również zostać umieszczona na voucherze. Z reguły możliwe jest zamówienie tylko jednego łóżeczka.

Początek strony

Proces rezerwacji

Dodatkowe koszty

Wskazówki i informacje dotyczące dodatkowych kosztów znajdą Państwo w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu" oraz w rubryce "Ceny". Dodatkowe koszty związane z eksploatacją obiektu (jak np. koszty prądu, gazu, ogrzewania, drewna kominkowego, wody), są rozliczane pod koniec pobytu i płacone właścicielowi lub dozorcy. Koszty dodatkowe niezależne od eksploatacji muszą zostać uiszczone w dniu przyjazdu. Formą zapłaty jest z reguły gotówka.

Jeśli w opisie podane zostały koszty dodatkowe, objęte są nimi w nadmienionej kwocie również dzieci i niemowlęta.

Elastyczne terminy

W przypadku wielu obiektów istnieje możliwość wolnego wyboru dnia przyjazdu i wyjazdu, przy czym zawsze wyznaczony jest minimalny okres wynajmu (informacje na ten temat znajdą Państwo w cennikach). Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że elastyczne terminy rozpoczęcia i zakończenia pobytu są przede wszystkim możliwe w okresie przed- lub posezonowym.

Ilość zwierząt domowych

Pozwolenie na przywiezienie zwierzęcia domowego (zasadniczo tylko pies lub kot) dotyczy generalnie jednego zwierzęcia, pod warunkiem, że w opisie obiektu wypoczynkowego nie jest podana inna informacja. Istnieje jednak możliwość zasięgnięcia informacji u właściciela, czy udzieli zezwolenia na przywiezienie drugiego zwierzęcia. W tym celu prosimy o wysłanie do nas e-maila, faksu lub listu z informacjami dotyczącymi rodzaju, wielkości i liczby zwierząt, lub o kontakt telefoniczny. Chętnie skierujemy Państwa pytanie do właściciela.

Korzyści wczesnych rezerwacji

W przypadku wczesnych rezerwacji wybranych apartamentów można otrzymać atrakcyjne upusty. Informacje dotyczące aktualnych korzyści wczesnej rezerwacji z uwzględnieniem warunków dotyczących wysokości upustów, okresu podróży i terminu rezerwacji, znajdą Państwo w danym opisie obiektu.

Maksymalna liczba osób

W wynajmowanym obiekcie nie może mieszkać i korzystać więcej osób, niż liczba podana na naszych stronach internetowych i potwierdzona na voucherze. W wymienionej maksymalnej liczbie osób zawarte są również dzieci i niemowlęta, o ile nie było innych ustaleń z HHD potwierdzonych na voucherze. W przypadku przepełnienia lub korzystania przez osoby nieuprawnione, właściciel ma prawo do odesłania lub wydalenia dodatkowych osób lub do wymagania zapłaty proporcjonalnej ceny wynajmu za doliczeniem ewentualnych kosztów eksploatacji.

Niemowlę / dziecko

Dzieci i niemowlęta są liczone jako pełne osoby. Jeśli więc w opisie jest mowa o kosztach dodatkowych na osobę, naliczane są one w tej samej kwocie również w przypadku dzieci i niemowląt.

Przekroczenie maksymalnej liczby osób

Przekroczenie maksymalnej liczby osób w wynajmowanym obiekcie nie jest generalnie możliwe, ze względu na ograniczone wyposażenie (łóżka, naczynia, talerze, itp...).
Wyjątek stanowią obiekty, wyposażone zgodnie z opisem w dodatkowe łóżko. Łóżko to musi zostać zamówione podczas rezerwacji (czasami zamówienie musi zostać potwierdzone).

Jeśli mimo ograniczonej liczby osób, bez wcześniejszego zasięgnięcia informacji, do wynajętego obiektu przyjedzie więcej osób, jak również w przypadku korzystania z obiektu przez osoby nieuprawnione, właściciel ma prawo do zabronienia Państwu użytku lokalu.

W wyjątkowych przypadkach HHD może w Państwa imieniu dowiedzieć się u właściciela, czy dodatkowe osoby (np. niemowlęta lub dzieci) są akceptowane.

Pytania dotyczące obiektu

W HHD każdy referent jest odpowiedzialny za konkretny region, który bardzo dobrze zna. Poza tym posiada on / ona stały kontakt z danym właścicielem/kontrahentem i w większości przypadków odwiedził/a już osobiście obiekty, którymi się zajmuje.

Nasza rada w przypadku szczególnych pytań: Prosimy w razie kontaktu telefonicznego z naszym Centrum Obsługi Klienta mieć do dyspozycji kod danego obiektu. Dzięki temu pracownik Centrum Obsługi Klienta będzie natychmiast w stanie połączyć Państwa z odpowiednim referentem zajmującym się tym obiektem.

Jeśli referent nie będzie w stanie sam odpowiedzieć na Państwa pytanie, szybko zasięgnie on dla Państwa informacji u danego kontrahenta.

Rezerwacja

Wszystkie domy i apartamenty wakacyjne HHD mogą zostać zarezerwowane online. Oczywiście rezerwacji mogą Państwo dokonać również telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej, faksu albo zwykłego listu.

Rezerwacje krótkoterminowe

Rezerwacje krótsze niż na tydzień przed terminem przyjazdu nie mogą zostać zrealizowane przez Internet. W tym przypadku prosimy o kontakt z właściwym biurem podróży lub bezpośrednio z HHD.

Rezerwacja online

Wszystkie domy i apartamenty wakacyjne HHD mogą zostać zarezerwowane online na naszej stronie internetowej: www.interchalet.pl.

Przed zakończeniem rezerwacji konieczne jest przeczytanie i akceptacja naszego Ogólne Warunki Handlowe.

Płatności należy dokonywać przy pomocy karty kredytowej (akceptowane będą karty Visa i Mastercard), serwisu PayPal (max. kwota: EUR 8.000) lub po otrzymaniu faktury. Klienci mający miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec, Austrii lub Szwajcarii mogą płacić jedynie przy pomocy karty kredytowej lub serwisu PayPal.

Po zakończeniu rezerwacji online mogą Państwo wydrukować zapisane dane podróży. Ponadto na zostawiony przez Państwa adres poczty elektronicznej wysłany zostanie e-mail, potwierdzający otrzymanie Państwa rezerwacji online.

Umowa dojdzie do skutku w chwili pisemnego potwierdzenia podróży przez HHD, które zostanie Państwu przesłane niezwłocznie na stały nośnik danych, najpóźniej w ciągu 7 dni. Wraz z potwierdzeniem podróży otrzymają Państwo zaświadczenie dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia pojedynczych usług turystycznych (ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności) i ewentualnie z polisą ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawowymi przepisami  §§ 312 ff. BGB dla oferowanych usług nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązują przepisy wymienione w Regulaminie Podróży w "Rezygnacja z podróży".

Zaliczka wynosi 20% kosztów podróży i jest wymagalna niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia podróży. Zapłata pozostałej kwoty jest wymagalna w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezerwacji późniejszych niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, cała kwota rachunku jest wymagalna w terminie natychmiastowym.

W przypadku braku zapłaty zaliczki i/lub pozostałej kwoty w wyznaczonych terminach, mamy prawo, po nieskutecznym wezwaniu do zapłyty z wyznaczeniem terminu, do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa kosztami odstąpienia w myśl Ogólne Warunki Handlowe.

Ubezpieczenie

Dla rezerwacji od 18.12.2018 wykupiliśmy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w Europäische Reiseversicherung AG na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie to jest wliczone w cenę wynajmu. Dokonując rezerwacji podróży wszyscy uczestnicy podróży automatycznie przystępują do umowy ubezpieczenia grupowego jako osoby ubezpieczone. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo kartę ubezpieczenia, w której znajdą Państwo ogólne warunki ubezpieczenia i więcej informacji na ten temat.

Zoptymalizuj ubezpieczenie na czas podróży za pomocą pakietu ochrony podróży (ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży, koszt leczenia w czasie podróży i ubezpieczenie bagażu podróżnego) którego koszt wynosi € 35 za rezerwację.

Wszelkie informacje dotyczące naszych ubezpieczeń turystycznych, specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb, znajdą Państwo tutaj.

Jednak prywatne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej regulują generalnie również - spowodowane przez Państwa jako klientów - szkody w domach i apartamentach wypoczynkowych. Zalecamy sprawdzić, czy Państwa ubezpieczenie pokryje tego rodzaju szkody, spowodowane również za granicą. Polecamy również zawarcie dodatkowego ubezpieczenia podróży.

Jeśli zarezerwowali Państwo dwa odrębne obiekty: czy jest możliwe wykupienie jednego ubezpieczenia ważnego na cały okres podróży?
Nie, z technicznych powodów nie jest to niestety możliwe.

Początek strony

Sposób płatności

Dodatkowa autoryzacja

W przypadku, jeśli Państwa karta kredytowa straci ważność w okresie pomiędzy datą rezerwacji (= data zapłaty zaliczki w wys. 20% ceny podróży) i datą spłaty reszty należności (3-4 tygodnie przed przyjazdem), nie będziemy w stanie obciążyć Państwa rachunku pozostałą do zapłaty kwotą. W tym przypadku otrzymają Państwo od nas e-mail z prośbą o przekazanie nam danych nowej karty kredytowej.
Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem Tel.: +49 (0)761 210077.

Płatność

Płatności należy dokonywać przy pomocy karty kredytowej (akceptowane będą karty Visa i Mastercard), serwisu PayPal (max. kwota: EUR 8.000) lub po otrzymaniu faktury. Klienci mający miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec, Austrii lub Szwajcarii mogą płacić jedynie przy pomocy karty kredytowej lub serwisu PayPal.

Zaliczka wynosi 20% kosztów podróży i jest wymagalna niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia podróży. Zapłata pozostałej kwoty jest wymagalna w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezerwacji późniejszych niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, cała kwota rachunku jest wymagalna w terminie natychmiastowym.

W przypadku braku zapłaty zaliczki i/lub pozostałej kwoty w wyznaczonych terminach, mamy prawo, po nieskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem terminu, do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa kosztami odstąpienia w myśl Ogólne Warunki Handlowe.

Ubezpieczyciel w przypadku niewypłacalności: AXA Versicherungen AG, Kredit & Kaution, Postfach 357, CH-8401 Winterthur, Telefon +41 800 809 809

Początek strony

Anulacje / Zmiana

Anulacja rezerwacji, rezygnacja z podróży

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z podróży przed jej rozpoczęciem.  Miarodajna będzie w tym przypadku data wpływu oświadczenia o rezygnacji do HHD. Jeżeli rezerwacja została dokonana u pośrednika podróży, rezygnacja może również zostać zgłoszona u niego. W Państwa interesie oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone na piśmie.

Jeżeli odstąpią Państwo od rezerwacji przed jej rozpoczęciem, żądanie dotyczące opłaty kosztów podróży zostanie zastąpione roszczeniem o stosowne odszkodowanie. Jeśli w miejscu przeznaczenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły wyjątkowe i nieuniknione okoliczności, które mają wyraźnie ujemny wpływ na realizację podróży lub transportu osób do miejsca przeznaczenia, HHD nie może ubiegać się o odszkodowanie. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne, jeśli nie znajdują się one pod kontrolą HHD, a ich konsekwencje nie mogłyby również wtedy zostać uniknione, gdyby zostałyby podjęte wszelkie możliwe środki ostrożności.

HHD określił następujące zryczałtowane odszkodowania, biorąc pod uwagę termin otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, a rozpoczęciem podróży, jak również uwzględniając oczekiwane zaoszczędzone wydatki i przewidywany zysk w przypadku innego wykorzystania świadczeń turystycznych.

Nasze zryczałtowane opłaty za odstąpienie od umowy najmu domów i apartamentów wypoczynkowych wynoszą z reguły:
– do 43 dni przed rozpoczęciem podróży - 10% ceny podróży,
– od 42 do 29 dni przed rozpoczęciem podróży - 50% ceny podróży,
– od 28 do 2 dni przed rozpoczęciem podróży - 80% ceny podróży.
– W przypadku późniejszej rezygnacji lub nieprzystąpienia do podróży, zostanie policzona pełna cena podróży.

Państwo mają prawo udowodnić firmie HHD jako organizatorowi, że dokonana zmiana nie spowodowała niekorzyści lub niekorzyść była niższa, niż wymagana opłata ryczałtowa. Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani uzasadnić wysokość kosztów za odstąpienie od umowy.
HHD ma prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem podróży, jeśli z powodu nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności, wykonanie umowy nie jest możliwe. W tym przypadku HHD traci prawo do kosztów podróży.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa znalezienia na własną rękę najemcy zastępczego, regulacje ujęte w rubryce Rezygnacja z podróży zostaną odpowiednio dopasowane. Warunkiem jednak jest przedłożenie w odpowiednim terminie firmie HHD, jako organizatorowi podróży, wiążącej informacji o nowym najemcy, w celu wykonania odpowiednich zmian dyspozycyjnych. Warunkiem jest ponadto, że najemca zastępczy odpowiada szczególnym wymogom podróży i nie stoją na przeszkodzie przepisy prawne lub zarządzenia urzędowe. Z chwilą potwierdzenia zmiany nazwiska przez organizatora podróży, nowy uczestnik wstępuje w prawa i obowiązki umowy. Koszty powstałe firmie HHD w wyniku zmiany, zostaną policzone w kwocie € 20,- za zmianę.

Odstąpienie od umowy ze względu na zachowanie uczestnika
HHD ma prawo do bezterminowego odstąpienia od umowy, jeśli podróżujący mimo upomnienia, przez dłuższy okres zakłóca realizację podróży, zagraża zdrowiu innych osób swoim zachowaniem lub w inny sposób działa sprzecznie z umową. W tym przypadku kwota zapłacona za podróż przepadnie, ale może zostać ewentualnie pomniejszona o wartość zaoszczędzonych lub inaczej wykorzystanych nakładów, włącznie ze zwrotem zaoszczędzonych wydatków od naszych usługodawców.

Potwierdzenie storno
Anulowali Państwo rezerwację i potrzebują potwierdzenia? Po upływie anulowanego okresu podróży otrzymają Państwo ostateczne potwierdzenie. Ostateczne potwierdzenie storno otrzymają Państwo od nas automatycznie.

Podnajem

Zarówno podnajmowanie obiektów firmy HHD jak i oferowanie ich na rynku w roli organizatora podróży z własnym cennikiem jest niedozwolone.

Zmiana/ Zmiana nazwiska podróżującego

Zmiana rezerwacji obiektu
W HHD nie ma możliwości zmiany rezerwacji obiektu. Jeśli mają Państwo zamiar wymienić zarezerwowany obiekt na inny, należy najpierw anulować poprzednią rezerwację i wykonać nową.
W tym przypadku wymagana będzie z reguły obowiązująca opłata za storno (patrz Regulamin podróży).

Zmiana nazwiska podróżującego
W przypadku, jeśli podróżujący, na którego nazwisko wykonana została rezerwacja zrezygnuje z udziału w podróży, nazwisko rezerwującego musi zostać zmienione. Związane jest to z opłatą w wys. € 20. Z chwilą potwierdzenia zmiany nazwiska przez organizatora podróży, nowy uczestnik wstępuje w prawa i obowiązki umowy.

Początek strony

Przed wyjazdem

Adres zakwaterowania

Dokładny adres zakwaterowania otrzymają Państwo razem z dokumentami podróży. Zostaną one Państwu przesłane w terminie ok. 3 tygodni przed datą rozpoczęcia urlopu, po dokonaniu zapłaty pełnej kwoty rachunku (w przypadku rezerwacji krótkoterminowych, odpowiednio wcześniej). Wcześniejsze przekazanie danych nie jest niestety możliwe.

Jeśli mają Państwo konkretne pytania odnośnie obiektu, chętnie skierujemy je do właściciela.

Bielizna

Pojęcie "Bielizna" oznacza zawsze bieliznę pościelową oraz ręczniki. W zależności od wynajmującego, liczba i wielkość ręczników może być różna.
W aktualnym opisie obiektu istnieje wskazówka, czy wyposażony on jest w pościel i ręczniki, czy też należy je przywieźć lub wynająć na miejscu. Standardowa szerokość łóżka francuskiego i kanapy z funkcją spania dla dwóch osób wynosi 1,40 m. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wynajmu bielizny (o ile jest to możliwe), prosimy o dopisanie tego podczas rezerwacji.

Ręczniki kuchenne są w niektórych przypadkach na miejscu, my jednak generalnie polecamy przywiezienie własnych. Ręczniki kąpielowe lub plażowe należy zawsze przywieść.

Lodówka / naczynia / sztućce / urządzenia gospodarstwa domowego

Lodówka jest zapisana wyraźnie w opisie obiektu wypoczynkowego. Jeżeli lodówka nie jest wymieniona w opisie zakwaterowania, to znaczy, że nie należy ona do jego wyposażenia.
W domach i apartamentach wypoczynkowych znajdują się zazwyczaj naczynia i sztućce w komplecie i odpowiedniej ilości, odpowiadającej liczbie rezerwujących osób. Urządzenia gospodarstwa domowego, jak np. lodówka, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka do naczyń, maszyna do kawy lub pralka należą tylko wtedy do wyposażenia, jeśli wyraźnie zostały nadmienione w opisie obiektu.

Przywóz lub podłączenie przedmiotów zużywających dużo wody lub energii elektrycznej takich jak np. urządzenia klimatyzacyjne, mini baseny, itp. jest zabronione.

Meble ogrodowe

Mimo, iż w opisie obiektu zostały nadmienione meble ogrodowe (wyposażenie) nie oznacza to, że każda z wynajmujących osób otrzyma fotel ogrodowy. Dotyczy to również leżaków, których liczba jest często ograniczona. Wielu właścicieli nie wypożycza materaców na leżaki ze względów higienicznych. Leżaki i parasole słoneczne są jedynie wtedy na wyposażeniu, jeśli zostały one wymienione w opisie obiektu.

Papier toaletowy / środki czyszczące / przyprawy

Papier toaletowy oraz płyn do mycia naczyń, środki czyszczące i przyprawy, które z reguły nie są na wyposażeniu.

Promy / samochody do wynajęcia

HHD GmbH macie Państwo możliwość rezerwacji promów i wynajmu samochodów. Świadczenia te realizowane są przez firmy zewnętrzne. W tym przypadku podstawą prawną zawarcia umowy są Warunki Handlowe/Warunki Anulacji danego świadczeniodawcy.

Przepisy paszportowe, wizowe, zdrowotne, celne i dewizowe

Do przekroczenia granicy takich krajów jak Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Włochy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Węgry obywatele UE potrzebują ważny paszport lub dowód osobisty. Dzieci poniżej 16 roku życia potrzebują  własny paszport lub dowód tożsamości. W przypadku Czech, dziecięce dowody tożsamości  muszą zawierać zdjęcie.

Osoby przekraczające granice USA potrzebują elektroniczny paszport biometryczny, ważny przynajmniej do dnia wyjazdu, który musi spełniać określone wymogi. Ponadto wszyscy podróżujący bez wizy muszą poddać się procedurze elektronicznego systemu autoryzacji podróży (ESTA). Informacje na temat wiz (m. in. o ewentualnie istniejącym obowiązku wizowym) znajdą Państwo w Internecie, na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/.
Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii i Cypru wciąż potrzebują wizy. Prosimy przed dokonaniem rezerwacji podróży o zasięgnięciu informacji na ten temat. Szczególne przepisy dotyczące badań lekarskich i szczepień obecnie nie istnieją.

Uwaga: Państwo są na własną odpowiedzialność zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów związanych z odbyciem podróży (potrzebne dokumenty, szczepienia, przepisy celne i dewizowe itp. lub przepisy dotyczące wjazdu zwierzęcia). Wszelkie dodatkowe koszty, szczególnie koszty rezygnacji z podróży, wynikające z nieprzestrzegania przepisów koniecznych do przekroczenia granicy danego kraju, ponoszą Państwo we własnym zakresie, z wyjątkiem, jeśli spowodowane one zostały udzieleniem błędnych informacji lub brakiem informacji zawinionym przez HHD.
Obywatele innych państw otrzymają więcej informacji we właściwym konsulacie.

Specjalne życzenia

Podczas rezerwacji, chętnie przyjmiemy Państwa specjalne życzenia lub prośby i skierujemy je do właściciela lub zarządcy domu /dozorcy. HHD nie może jednak przejąć gwarancji za ich spełnienie. Wszelkie życzenia specjalne, rezerwacje uwarunkowane lub dodatkowe porozumienia umowne będą tylko wtedy miały moc prawną, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone przez HHD.

Początek strony

Podczas pobytu

Dzień / czas przyjazdu

Czas przyjazdu
Jeśli nie ma innych postanowień, przyjazd do obiektu odbywa się w godz. od 16 do 18, w ustalonym dniu przyjazdu.
Jeśli podczas podróży stwierdzą Państwo, że przyjadą później, prosimy o wcześniejsze poinformowanie dozorcy. Zapewni on wtedy Państwu odpowiednie przyjęcie, prawdopodobnie za niewielką dopłatą. Nie możemy jednak przejąć za to gwarancji.
Ewentualnie odbiegające godziny przyjazdu znajdą Państwo w dokumentach podróży.

Dzień przyjazdu / Odbiegający dzień przyjazdu
For logistic reasons, other nonconforming arrival days are often not possible. In each case a different arrival day than the one confirmed on your booking confirmation must be requested at HHD. If it is possible, HHD will send you a written confirmation.

Dzień / czas odjazdu

W dniu wyjazdu (wg potwierdzenia rezerwacji) wynajęty obiekt musi zostać opuszczony najpóźniej do godz. 10, wysprzątany oraz - w stanie takim, jak podczas przejęcia - przekazany właścicielowi lub jego pełnomocnikowi.
Ewentualnie odmienne terminy/godziny odjazdu znajdą Państwo w dokumentach podróży.

Kaucja

Kaucja wymagana jest jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia inwentarza domu lub apartamentu wakacyjnego. Informacje dotyczące kaucji znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu". Prosimy o zapłatę wymaganej kaucji u właściciela lub dozorcy - również, jeśli nie zostali Państwo do tego wezwani. Kaucję w większości przypadków należy zapłacić gotówką w EURO. Jeśli akceptowane są także lub wyłącznie karty kredytowe, zostało to nadmienione w ww. rubryce. Kaucja zostanie Państwu zwrócona przez właściciela po regulaminowym przekazaniu wynajętego obiektu. W niektórych przypadkach kaucja zwracana jest przelewem bankowym dopiero po wyjeździe podróżujących.

Ogrzewanie / Rodzaje ogrzewania

Apartamenty i domy wypoczynkowe na terenach regionów letnich, przede wszystkim na południu, nie zawsze wyposażone są w ogrzewanie. Ogrzewanie centralne lub piece gazowe, elektryczne, naftowe lub opalane drewnem / peletem drzewnym są obsługiwane z reguły przez klientów. W razie potrzeby, właściciel lub dozorca udzieli Państwu wskazówek dotyczących ich funkcjonowania.

Opłata uzdrowiskowa

Wiele miejscowości wczasowych wymaga uiszczenia opłaty miejscowej (opłaty klimatycznej). Ponieważ aktualna wysokość tej opłaty nie zawsze jest nam znana, brakuje jej czasem w aktualnym opisie danego obiektu. Generalnie należy się liczyć ze stawką ok. 0,50 - 7,- € od osoby na dzień. Dzieci ewentualnie objęte są zniżką. Opłatę należy uiścić na miejscu.

We Włoszech i w Hiszpanii stopniowo wprowadzana jest opłata miejscowa (opłata klimatyczna) obejmująca coraz więcej miejscowości. Wysokość opłaty waha się w zależności od gminy i regionu.

Sprzątanie obiektu przed wyjazdem

Aktualny opis obiektu zawiera wskazówki, jak zorganizowane jest sprzątanie poszczególnych domów i mieszkań wczasowych.
Istnieje jednak parę generalnych zasad:

Sprzątanie zasadnicze obiektu przed odjazdem leży w Państwa obowiązku - niezależnie od tego, czy sprzątanie końcowe wliczone zostało w cenę wynajmu, czy zlecą je Państwo właścicielowi.
Na sprzątanie zasadnicze składa się: wyczyszczenie aneksu kuchennego, umycie i posprzątanie naczyń, usunięcie resztek artykułów spożywczych i wszelkich odpadów, zdjęcie pościeli i wymiecenie lub odkurzanie pomieszczeń tak, aby obiekt mógł zostać przekazany w nienagannym stanie.

Na sprzątanie końcowe składa się dodatkowo m.in. dokładne wyczyszczenie kuchni / aneksu kuchennego, łazienki/prysznica/toalety i umycie podłóg. W wielu obiektach mogą Państwo wybrać, czy sprzątanie końcowe wynajmowanego domu lub apartamentu wykonają Państwo sami, czy też za opłatą zlecą je Państwo właścicielowi lub dozorcy. Informacje dotyczące kosztów sprzątania końcowego znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu, w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu". Prosimy o wcześniejsze poinformowanie właściciela, jeśli mają Państwo zamiar skorzystania z tego serwisu. Jeśli w opisie obiektu w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu" nie zostały ujęte koszty sprzątania końcowego, są one zawarte w cenie podróży.

Początek strony

Znakomita jakość gwarantowana!

Nasz zespół osobiście sprawdza zakwaterowania! Można nam zaufać - każda oferta regularnie sprawdzana Szczegółowe, rzetelne opisy ofert Autentyczne opinie Klientów Znakomita jakość i stosunek jakości do ceny

Jesteśmy dla Państwa w każdej chwili!

Nasz dział Obsługi Klienta jest integralną częścią firmy Wyróżnia nas pozytywne nastawienie, kompetencja, szybkość odpowiedzi Tylko Państwo mogą ocenić swój dom wakacyjny

Wiele lat doświadczenia!

Można na nas polegać: Ponad 45 lat doświadczenia na rynku wynajmu domów i apartamentów wakacyjnych. Przeszło 790 000 Klientów każdego roku mówi samo za siebie. Oferujemy ponad 40 000 domów i apartamentów w Europie i na Florydzie.

Dlaczego Interchalet?

Skromny ale wygodny apartament czy ekskluzywna willa z prywatnym basenem. Noclegi w górach i wygodne kwatery nad morzem, domki nad jeziorem, obiekty wakacyjne idealne zarówno na letnie wakacje, jak i na wyjazd na narty. Interchalet gwarantuje, że znajdą Państwo odpowiedni nocleg na swoje wymarzone wakacje z dojazdem własnym.
Wybierajcie spośród 40.000 domów i apartamentów wakacyjnych!

Urlop z dojazdem własnym - idealny pomysł dla każdego!

Jeśli marzy się Państwu prawdziwy relaks w gronie rodziny lub przyjaciół, pomyślcie o wakacjach we własnym domu wakacyjnym. Wynajem domu lub apartamentu na wakacje z dojazdem własnym gwarantuje prywatność i niczym nieocgraniczoną swobodę, jak również lepsze poznanie kultury kraju lub regionu, w którym będziecie spędzać wymarzony urlop.  Znajdziemy dla Państwa idealną ofertę wakacyjną, dopasowaną do potrzeb i marzeń, aby Wasze wakacje były dokładnie takie, jak sobie to wymarzyliście.