Wynajem domu wakacyjnego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa!

Więcej informacji
 • Własny dojazd
 • Poczucie prywatności w domu wakacyjnym
 • Swoboda i niezależność
 • Kontrola czystości
 • Odbiór kluczy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • Indywidualna opieka na miejscu

FAQs - Pytania i odpowiedzi

Koronawirus FAQ

Macie Państwo pytania dotyczące wakacyjnych rezerwacji w czasie pandemii? Nasz Corona Faq znajdziecie tutaj.

Ogólne

Kim jesteśmy?
Ogólne Warunki Rezerwacji 
Obowiązek współdziałania, dochodzenie roszczeń (adresat, termin, przedawnienie)
Odpowiedzialność cywilna/ ograniczenie odpowiedzialności
Polityka prywatności

Wyszukiwanie

Basen
Internet / Wi-Fi
Krótkie urlopy
Oferty specjalne
Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
Rezerwacja na przyszłość / Rezerwacja z góry
TV / Odbiór telewizyjny
Zwierzęta domowe
Łóżeczko dziecięce

Proces rezerwacji

Dodatkowe koszty
Elastyczne terminy
Ilość zwierząt domowych
Korzyści wczesnych rezerwacji
Maksymalna liczba osób
Niemowlę / dziecko
Przekroczenie maksymalnej liczby osób
Pytania dotyczące obiektu
Rezerwacja
Rezerwacje krótkoterminowe
Rezerwacja online
Ubezpieczenie

Sposób płatności

Dodatkowa autoryzacja
Płatność

Anulacje / Zmiana

Anulacja rezerwacji, rezygnacja z podróży
Podnajem
Zmiana/ Zmiana nazwiska podróżującego

Przed wyjazdem

Adres zakwaterowania
Bielizna
Naczynia/sztućce/urządzenia gospodarstwa domowego
Meble ogrodowe
Papier toaletowy / środki czyszczące / przyprawy
Promy / samochody do wynajęcia
Przepisy paszportowe, wizowe, zdrowotne, celne i dewizowe
Specjalne życzenia

Podczas pobytu

Dzień / czas przyjazdu
Dzień / czas odjazdu
Kaucja
Ogrzewanie / Rodzaje ogrzewania
Opłata uzdrowiskowa
Sprzątanie obiektu przed wyjazdem

Ogólne

Kim jesteśmy?

HHD Sp. z o.o. | Interchalet dysponuje ok. 35.000 domami i apartamentami wakacyjnymi. Od 45 lat Interchalet oferuje indywidualne kwatery wakacyjne, zarówno na lato jak i na zimę.
HHD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi na rzecz HHD AG (Glattbrugg / Szwajcaria).
HHD AG (Glattbrugg / Szwajcaria) jest stroną umowy pośrednictwa w wynajmie domów i apartamentów wakacyjnych.

Ogólne Warunki Rezerwacji 

Ważne informacje dotyczące rezerwacji : Ogólne Warunki Rezerwacji.

Obowiązek współdziałania, dochodzenie roszczeń (adresat, termin, przedawnienie)

Są Państwo zobowiązani poinformować firmę HHD lub pośrednika podróży, jeśli nie otrzymali Państwo niezbędnych dokumentów podróży w wyznaczonym przez nas terminie. Jeśli podczas swojego pobytu zauważą Państwo braki lub szkody, są Państwo zobowiązaniu do niezwłocznego zgłaszania tych niedogodności do HHD. Jeśli z własnej winy nie spełnią Państwo tego obowiązku, nie mają Państwo prawa do składania roszczeń związanych z reklamacją. Jeśli świadczenie podróży nie zostanie spełnione zgodnie z umową lub stwierdzą Państwo braki wynajmowanego obiektu i dokonali Państwo zgłoszenia tego faktu jeszcze w trakcie Państwa pobytu, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji po powrocie. Reklamacje przyjmowane są na piśmie (w formie mailowej lub listem tradycyjnym)

HHD Sp. z o.o.
St. Kostki Potockiego 24B, 02-958 Warszawa
Telefon + 48 22 642 23 84
E-mail: info@interhome.pl

 

Świadczeniodawcy (właściciele, dozorcy, agencje itp.) nie są ani organizatorami podróży, ani przedstawicielami HHD. Nie mają oni również upoważnienia do uznawania roszczeń oraz składania i/lub przyjmowania skutecznych prawnie oświadczeń.

Roszczeń związanych z niezgodnym z umową wykonaniem świadczeń mogą Państwo dochodzić wobec HHD od przewidzianego umową zakończenia podróży. Obowiązkowe jest składanie reklamacji na piśmie.

Pośrednik podróży (biura podróży, internetowe portale turystyczne itp.) jest uprawniony do przyjmowania zgłoszeń dotyczących roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych oraz przekazania ich do firmy HHD.

Warunkiem skutecznych roszeń jest niezgodne z umową spełnienie świadczeń lub przyjętych przez Państwa świadczeń zastępczych, niezwłoczne zgłoszenie przez Państwa braku oraz niewywiązanie się z obowiązku spełnienia świadczenia. Jeśli stwierdzone braki w znaczny sposób obniżą komfort podróży, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy. Warunkiem wypowiedzenia jest fakt, iż z wyznaczeniem stosownego terminu zażądali Państwo od firmy HHD spełnienia świadczenia, termin ten jednak bezskutecznie upłynął. Wyznaczenie terminu nie jest konieczne, jeśli spełnienie świadczenia zostanie przez HHD, jako organizatora, odmówione lub jeśli jego natychmiastowe spełnienie jest niezbędne.

Odpowiedzialność cywilna/ ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna firmy HHD za szkody wynikające z naruszenia obowiązków umowy, nie będące szkodami na osobie, i nie spowodowane w sposób zawiniony, jest ograniczona do kwoty trzykrotnej ceny podróży. Ewentualne wyższe roszczenia, zgodne z konwencjami międzynarodowymi lub regulacjami prawnymi, pozostają nienaruszone.

Polityka prywatności

W celu przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, obowiązują nasze zasady polityki prywatności, które mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.interchalet.pl/info/data_protection.cfm.

Początek strony

Wyszukiwanie

Basen

Opisy obiektów zawierają informacje o tym, czy w danym domu lub ośrodku wczasowym jest basen - z reguły ze wskazówką dotyczącą sezonowego okresu otwarcia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż okresy te mogą się przesunąć w zależności od pogody.

Przy basenach na terenie ośrodków wczasowych istnieją odrębne informacje dotyczące godzin/okresów otwarcia i ewentualnie regulaminu kąpieli. Zawierać on może przepisy dotyczące noszenia spodni kąpielowych, przynoszenia piłek, materaców nadmuchiwanych itp. lub używania czepków kąpielowych (często spotykane we Włoszech).

Internet / Wi-Fi

Internet/Wi-Fi jest dostępny tylko wtedy, jeżeli jest wyraźnie wymieniony w opisie obiektu. Nie przejmujemy gwarancji za stałą dostępność, kompatybilność i bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń końcowych leży w obowiązku klienta. Możliwość użytku może być ograniczona. Internet/Wi-Fi służy do celów urlopowych i nie nadaje się z reguły do użytku służbowego itp.   Używanie Internetu/Wi-Fi odbywa się na ryzyko własne klienta i podlega obowiązującym przepisom danego kraju. Zabronione jest np. przesyłanie na serwer danych zawierających materiały podlegające ochronie autorskiej (np. filmy, utwory muzyczne),  nielegalnie rozpowszechnianych w Internecie, np. na giełdach wymiany itp. Ponadto są Państwo zobowiązani do pouczenia współpodróżnych (włącznie z nieletnimi uczestnikami podróży) o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i przeprowadzania odpowiednich kontroli. W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków w myśl rubryki „Internet/Wi-Fi", zwalniają nas Państwo niniejszym z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Krótkie urlopy

Możliwość krótkich urlopów w lecie lub w zimie (urlop narciarski) istnieje w wielu krajach przede wszystkim w okresie przed- lub posezonowym. Prosimy o zwrócenie uwagi na minimalny okres wynajmu danego obiektu (informacje na ten temat znajdą Państwo w cennikach).

Oferty specjalne

Wiele obiektów do wynajęcia objętych jest promocją. Oferowane promocje znajdą Państwo w aktualnym opisie danego obiektu w rubryce "Ceny" lub na stronie startowej w rubryce "Promocje". 

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej

Oferowane przez nas usługi generalnie nie są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednakże chętnie doradzimy osobiście w indywidualnych przypadkach.

Prerezerwacje
 

Jeśli wybrana przez Państwa oferta nie jest jeszcze możliwa do rezerwacji online (dzieje się tak w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie przedłużania lub aktualizacji kontaktu z danym właścicielem) można dokonac tzw. prerezerwacji. W tym celu prosimy o telefoniczny kontakt z naszym biurem lub przesłanie wiadomości drogą mailową z podaniem danych do założenia prerezerwacji:

 • kod obiektu
 • termin przyjazdu
 • okres pobytu
 • liczba osób podróżujących
 • Państwa dane kontaktowe (nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail)

Prerezeracje są z reguły niewiążące. W chwili publikacji obiektu w Internecie otrzymają Państwo od nas wiążące potwierdzenie rezerwacji. W terminie 7 dni od daty wiążącego potwierdzenia rezerwacji, mają Państwo prawo nieodpłatnego odstąpienia od umowy.

Uwaga: Możliwa jest tylko jedna rezerwacja z góry na osobę!

TV / Odbiór telewizyjny

Skrót "TV" w opisie obiektu oznacza telewizor kolorowy. Jeśli istnieje odbiór satelitarny lub kablowy, został on w opisie nadmieniony (Sat-TV lub Kabel-TV). Nie oznacza to jednak gwarancji za odbiór programów w jęz. polskim.

Zwierzęta domowe

Informacje na temat zezwolenia na przywóz zwierząt domowych (zasadniczo tylko pies lub kot) zawarte są w danym opisie obiektu. Zwierzę musi zostać zgłoszone podczas rezerwacji, koniecznie podając jego rodzaj i wielkość, nawet jeżeli jest dozwolone zgodnie z opisem obiektu.

Zezwolenie dotyczy z reguły tylko jednego zwierzęcia, pod warunkiem, że w opisie obiektu wypoczynkowego nie jest podana inna informacja.

Zakaz przywozu zwierząt nie oznacza jednak, że w wynajętym obiekcie wczasowym nie zastaną Państwo zwierząt lub że zwierząta nie są tu od czasu do czasu trzymane. Związane jest to ze strukturą danego obiektu, w którym mogą również mieszkać osoby prywatnie niepodlegające żadnym przepisom lub z faktem, że właściciel obiektu sam posiada psa i chce uniknąć konfliktów z obcymi zwierzętami.

Nawet, jeśli zwierzęta domowe są dozwolone, nie oznacza to, że mogą one wszędzie się poruszać. W wielu ośrodkach psy nie mają np. wstępu na teren basenu lub trawnik. Wstęp zabroniony jest również do restauracji. Ponadto czasami istnieje obowiązek trzymania psów na smyczy. Psy zabronione są również w basenach domów jednorodzinnych. Zwierzęta nie mogą zostać pozostawione bez opieki w wynajętym obiekcie wypoczynkowym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że prawie we wszystkich krajach wymagane lub uznawane są w przypadku psów i kotów unijne paszporty dla zwierząt domowych z wpisem dotyczącym szczepionki przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta muszą dać się zidentyfikować przy pomocy mikrochipu.
W przypadku niektórych ras psów, jak np. psy obronne, w wielu krajach obowiązują ścisłe przepisy lub przywożenie takich psów jest całkowicie zabronione.
Prosimy zatem o zasięgnięcie odpowiednich informacji, najlepiej u weterynarza lub w Internecie.

Łóżeczko dziecięce

Informację dotyczącą ewentualnych dodatkowych łóżeczek dziecięcych znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu. Łóżeczka dziecięce są różnego rodzaju i w różnych rozmiarach. Jeśli w opisie wymienione jest łóżeczko, ma ono przynajmniej wymiar 60 cm x 120 cm i jest przeznaczone generalnie dla dzieci w wieku do dwóch lat. Pościel z reguły należy przywieźć ze sobą. Należy zwrócić uwagę, czy łóżeczko zostało przygotowane już w ramach maksymalnej ilości osób w myśl oferty, czy też w wynajętym obiekcie może zamieszkać dodatkowa osoba. W każdym przypadku łóżeczka dziecięce muszą zostać zamówione podczas rezerwacji. W niektórych przypadkach zamówienie to musi zostać potwierdzone. Odpowiednia adnotacja musi również zostać umieszczona na voucherze. Z reguły możliwe jest zamówienie tylko jednego łóżeczka.

Początek strony

Proces rezerwacji

Dodatkowe koszty

Wskazówki i informacje dotyczące dodatkowych kosztów znajdą Państwo w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu" oraz w rubryce "Ceny". Jeśli występują dodatkowe koszty związane z eksploatacją obiektu (jak np. koszty prądu, gazu, ogrzewania, drewna kominkowego, wody), jest to wymienione w rubryce dotyczącej cen i rozliczane pod koniec pobytu i płacone właścicielowi lub dozorcy. Koszty dodatkowe niezależne od eksploatacji muszą zostać uiszczone w dniu przyjazdu. Formą zapłaty jest z reguły gotówka.

Jeśli w opisie podane zostały koszty dodatkowe, objęte są nimi w nadmienionej kwocie również dzieci i niemowlęta.

Elastyczne terminy

W przypadku wielu obiektów istnieje możliwość wolnego wyboru dnia przyjazdu i wyjazdu, przy czym zawsze wyznaczony jest minimalny okres wynajmu (informacje na ten temat znajdą Państwo w cennikach). Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że elastyczne terminy rozpoczęcia i zakończenia pobytu są zawzwyczaj możliwe w okresie przed- lub posezonowym.

Liczba zwierząt domowych

Pozwolenie na przywiezienie zwierzęcia domowego (zasadniczo tylko pies lub kot) dotyczy generalnie jednego zwierzęcia, pod warunkiem, że w opisie obiektu wypoczynkowego nie jest podana inna informacja. Istnieje jednak możliwość zasięgnięcia informacji u właściciela, czy udzieli zezwolenia na przywiezienie drugiego zwierzęcia. W tym celu prosimy o wysłanie do nas e-maila z informacjami dotyczącymi rodzaju, wielkości i liczby zwierząt, lub o kontakt telefoniczny. Chętnie skierujemy Państwa pytanie do właściciela.

Korzyści wczesnych rezerwacji

W przypadku rezeracji first minute można otrzymać atrakcyjne upusty. Informacje dotyczące aktualnych korzyści wczesnej rezerwacji z uwzględnieniem warunków dotyczących wysokości upustów, okresu podróży i terminu rezerwacji, znajdą Państwo w danym opisie obiektu.

Maksymalna liczba osób

W wynajmowanym obiekcie nie może mieszkać i korzystać więcej osób, niż liczba podana na naszych stronach internetowych i potwierdzona na voucherze. W wymienionej maksymalnej liczbie osób zawarte są również dzieci i niemowlęta, o ile nie było innych ustaleń z HHD potwierdzonych na voucherze. W przypadku przepełnienia lub korzystania przez osoby nieuprawnione, właściciel ma prawo do odesłania dodatkowych osób lub do wymagania zapłaty proporcjonalnej ceny wynajmu za doliczeniem ewentualnych kosztów eksploatacji.

Niemowlę / dziecko

Dzieci i niemowlęta są liczone jako pełne osoby. Jeśli więc w opisie jest mowa o kosztach dodatkowych na osobę, naliczane są one w tej samej kwocie również w przypadku dzieci i niemowląt.

Przekroczenie maksymalnej liczby osób

Przekroczenie maksymalnej liczby osób w wynajmowanym obiekcie nie jest generalnie możliwe, ze względu na ograniczone wyposażenie (łóżka, naczynia, talerze, itp...).
Wyjątek stanowią obiekty, wyposażone zgodnie z opisem w dodatkowe łóżko. Łóżko to musi zostać zamówione podczas rezerwacji (czasami zamówienie musi zostać potwierdzone).

Jeśli mimo ograniczonej liczby osób, bez wcześniejszego zasięgnięcia informacji, do wynajętego obiektu przyjedzie więcej osób, jak również w przypadku korzystania z obiektu przez osoby nieuprawnione, właściciel ma prawo do zabronienia Państwu użytkowania lokalu.

W wyjątkowych przypadkach HHD może w Państwa imieniu dowiedzieć się u właściciela, czy dodatkowe osoby (np. niemowlęta lub dzieci) są akceptowane.

Pytania dotyczące obiektu

Nasz Dział Obsługi Klienta z przyjemnością odpowie na pytania dotyczące wybranego domu lub apartamentu wakacyjnego. Przed rozmową prosimy o przygotowanie numeru referencyjnego wybranej oferty wakacyjnej. W przypadku, gdy nie będziemy mogli od razu odpowiedzieć na zadane pytanie, wyślemy zapytanie do lokanego biura bądź właściciela oferty, aby uzyskać odpowiedź.

Rezerwacja

Wszystkie domy i apartamenty wakacyjne HHD mogą zostać zarezerwowane online. Oczywiście rezerwacji mogą Państwo dokonać również telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Rezerwacje krótkoterminowe

Rezerwacje last minute (na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu) wymagają dodatkowego potwierdzenia dostępności terminu. W tym przypadku pracownik Biura Obsługi Klienta będzie z Państwem w kontakcie. 

Rezerwacja online

Wszystkie domy i apartamenty wakacyjne HHD mogą zostać zarezerwowane online na naszej stronie internetowej: www.interchalet.pl.

Przed zakończeniem rezerwacji konieczne jest przeczytanie i akceptacja dokumentu: Ogólne Warunki Rezerwacji.

Płatności należy dokonywać przy pomocy karty kredytowej (akceptowane będą karty Visa i Mastercard) lub przelewem tradycyjnym.

Na Państwa adres poczty elektronicznej wysłany zostanie e-mail, potwierdzający rezerwację a w kolejnym mailu otrzymacie Państwo umowę rezeracji. 

Zaliczka wynosi 20% kosztów podróży a data jej uregulowania (jeśli nie dokonali Państwo opłaty w momecie dokonywania rezerwacji online) podana jest w Umowie Rezerwacji.  Zapłata pozostałej kwoty jest wymagalna w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezeracji Last Minute wymagana jest wpłata pełnej kwoty. 

W przypadku braku zapłaty zaliczki i/lub pozostałej kwoty w wyznaczonych terminach, mamy prawo, po nieskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem terminu, do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa kosztami odstąpienia w myśl Ogólnych Warunków Rezerawacji

Ubezpieczenie

Informujemy, że od 01.02.2021 nastąpiła zmiana firmy ubezpieczeniowej dla Klientów dokonujących rezerwacji na stronie www.interchalet.pl Wszyscy Klienci, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową przy zawarciu umowy wynajmu domów lub mieszkań wakacyjnych są objęci ochroną ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Początek strony

Sposób płatności

Dodatkowa autoryzacja

W przypadku, jeśli Państwa karta kredytowa straci ważność w okresie pomiędzy datą rezerwacji (= data zapłaty zaliczki w wys. 20% ceny podróży) i datą spłaty reszty należności (3-4 tygodnie przed przyjazdem), nie będziemy w stanie obciążyć Państwa rachunku pozostałą do zapłaty kwotą. W tym przypadku otrzymają Państwo od nas e-mail z prośbą o przekazanie nam danych nowej karty kredytowej.

Płatność

Płatności należy dokonywać przy pomocy karty kredytowej (akceptowane będą karty Visa i Mastercard) lub przelewem tradycyjnym.

W przypadku rezerwacji dokonywanych z małym wyprzedzeniem, płatności należy dokonać kartą kredytową lub poprzez PayPal.

Zaliczka wynosi 20% kosztów podróży i jest wymagalna niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia podróży. Zapłata pozostałej kwoty jest wymagalna w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezerwacji last ninute cała kwota rachunku jest wymagalna w terminie natychmiastowym.

W przypadku braku zapłaty zaliczki i/lub pozostałej kwoty w wyznaczonych terminach, mamy prawo, po nieskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem terminu, do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa kosztami odstąpienia w myśl Ogólnych Warunków Rezerwacji.

 

Początek strony

Anulacje / Zmiana

Anulacja rezerwacji, rezygnacja z podróży

Możliwe jest anulowanie i modyfikacja rezerwacji online. W potwierdzeniu rezerwacji znajdują się linki, za pośrednictwem których można dokonać płatności, zarządzać rezerwacją lub dokonać anulacji rezerwacji. 

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z podróży przed jej rozpoczęciem.  Miarodajna będzie w tym przypadku data wpływu oświadczenia o rezygnacji do HHD. Jeżeli rezerwacja została dokonana u pośrednika podróży, rezygnacja może również zostać zgłoszona u niego. W Państwa interesie oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone na piśmie.

Jeżeli odstąpią Państwo od rezerwacji przed jej rozpoczęciem, żądanie dotyczące opłaty kosztów podróży zostanie zastąpione roszczeniem HHD o stosowne odszkodowanie. Jeśli w miejscu przeznaczenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły wyjątkowe i nieuniknione okoliczności, które mają wyraźnie ujemny wpływ na realizację podróży lub transportu osób do miejsca przeznaczenia, HHD nie może ubiegać się o odszkodowanie. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne, jeśli nie znajdują się one pod kontrolą HHD, a ich konsekwencje nie mogłyby również wtedy zostać uniknione, gdyby zostałyby podjęte wszelkie możliwe środki ostrożności.

HHD określił następujące zryczałtowane odszkodowania, biorąc pod uwagę termin otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji, a rozpoczęciem podróży, jak również uwzględniając oczekiwane zaoszczędzone wydatki i przewidywany zysk w przypadku innego wykorzystania świadczeń turystycznych.

Nasze zryczałtowane opłaty za odstąpienie od umowy najmu domów i apartamentów wypoczynkowych wynoszą z reguły:
– do 43 dni przed rozpoczęciem podróży - 10% ceny podróży,
– od 42 do 29 dni przed rozpoczęciem podróży - 50% ceny podróży,
– od 28 do 2 dni przed rozpoczęciem podróży - 80% ceny podróży.
– W przypadku późniejszej rezygnacji lub nieprzystąpienia do podróży, zostanie policzona pełna cena wynajmu.

Państwo mają prawo udowodnić firmie HHD jako organizatorowi, że dokonana zmiana nie spowodowała niekorzyści lub niekorzyść była niższa, niż wymagana opłata ryczałtowa. Na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani uzasadnić wysokość kosztów za odstąpienie od umowy.
HHD ma prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem podróży, jeśli z powodu nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności, wykonanie umowy nie jest możliwe. W tym przypadku HHD traci prawo do kosztów podróży.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa znalezienia na własną rękę najemcy zastępczego, regulacje ujęte w rubryce Rezygnacja z podróży zostaną odpowiednio dopasowane. Warunkiem jednak jest przedłożenie w odpowiednim terminie firmie HHD, jako organizatorowi podróży, wiążącej informacji o nowym najemcy, w celu wykonania odpowiednich zmian dyspozycyjnych. Warunkiem jest ponadto, że najemca zastępczy odpowiada szczególnym wymogom podróży i nie stoją na przeszkodzie przepisy prawne lub zarządzenia urzędowe. 

Odstąpienie od umowy ze względu na zachowanie uczestnika
HHD ma prawo do bezterminowego odstąpienia od umowy, jeśli podróżujący mimo upomnienia, przez dłuższy okres zakłóca realizację podróży, zagraża zdrowiu innych osób swoim zachowaniem lub w inny sposób działa sprzecznie z umową. W tym przypadku kwota zapłacona za podróż przepadnie, ale może zostać ewentualnie pomniejszona o wartość zaoszczędzonych lub inaczej wykorzystanych nakładów, włącznie ze zwrotem zaoszczędzonych wydatków od naszych usługodawców.

Potwierdzenie storno
Anulowali Państwo rezerwację i potrzebują potwierdzenia? Po upływie anulowanego okresu podróży otrzymają Państwo ostateczne potwierdzenie. Ostateczne potwierdzenie storno otrzymają Państwo od nas automatycznie.

Podnajem

Zarówno podnajmowanie obiektów firmy HHD jak i oferowanie ich na rynku w roli organizatora podróży z własnym cennikiem jest niedozwolone.

Zmiana/ Zmiana nazwiska podróżującego

Zmiana rezerwacji obiektu
W HHD nie ma możliwości zmiany rezerwacji obiektu. Jeśli mają Państwo zamiar wymienić zarezerwowany obiekt na inny, należy najpierw anulować poprzednią rezerwację i wykonać nową.
W tym przypadku wymagana będzie z reguły obowiązująca opłata za anulację rezeracji (patrz Ogólne Warunki Rezerwacji)

Zmiana nazwiska podróżującego
W przypadku, jeśli podróżujący, na którego nazwisko wykonana została rezerwacja zrezygnuje z udziału w podróży, nazwisko rezerwującego musi zostać zmienione. 

Początek strony

Przed wyjazdem

Adres zakwaterowania

Dokładny adres zakwaterowania otrzymają Państwo razem z dokumentami podróży. Zostaną one Państwu przesłane w terminie ok. 3 tygodni przed datą rozpoczęcia urlopu, po dokonaniu zapłaty pełnej kwoty rachunku (w przypadku rezerwacji krótkoterminowych, odpowiednio wcześniej). Wcześniejsze przekazanie danych nie jest niestety możliwe.

Jeśli mają Państwo konkretne pytania odnośnie obiektu, chętnie skierujemy je do właściciela.

Bielizna pościelowa

W aktualnym opisie obiektu jest informacja, czy wyposażony on jest w pościel i ręczniki, czy też należy je przywieźć lub wynająć na miejscu. Standardowa szerokość łóżka francuskiego i kanapy z funkcją spania dla dwóch osób wynosi 1,40 m. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wynajmu bielizny (o ile jest to możliwe), prosimy o dopisanie tego podczas rezerwacji.

Ręczniki kuchenne są w niektórych przypadkach na miejscu, my jednak generalnie polecamy przywiezienie własnych. Ręczniki plażowe należy zawsze zabrać ze sobą.

Naczynia / sztućce / urządzenia gospodarstwa domowego

W domach i apartamentach wypoczynkowych znajdują się naczynia i sztućce w komplecie i odpowiedniej ilości, odpowiadającej liczbie rezerwujących osób. Dodatkowe urządzenia gospodarstwa domowego, jak np. piekarnik, mikrofalówka, zmywarka do naczyń, ekspres do kawy lub pralka należą tylko wtedy do wyposażenia, jeśli wyraźnie zostały nadmienione w opisie obiektu.

Przywóz lub podłączenie przedmiotów zużywających dużo wody lub energii elektrycznej takich jak np. urządzenia klimatyzacyjne, mini baseny, itp. jest zabronione.

Meble ogrodowe

Mimo, iż w opisie obiektu zostały nadmienione meble ogrodowe (wyposażenie) nie oznacza to, że każda z wynajmujących osób otrzyma fotel ogrodowy. Dotyczy to również leżaków, których liczba jest często ograniczona. Wielu właścicieli nie wypożycza materaców na leżaki ze względów higienicznych. Leżaki i parasole słoneczne są jedynie wtedy na wyposażeniu, jeśli zostały one wymienione w opisie obiektu.

Papier toaletowy / środki czyszczące / przyprawy

Papier toaletowy oraz płyn do mycia naczyń, środki czyszczące i przyprawy z reguły nie należą do wyposażenia. 

Promy / samochody do wynajęcia

HHD Sp. z o.o. nie pośredniczy w wynajmowaniu promów i samochodów. 

Przepisy paszportowe, wizowe, zdrowotne, celne i dewizowe

Do przekroczenia granicy obywatele UE potrzebują ważny paszport lub dowód osobisty. Dotyczy to również dzieci. 

Uwaga: Państwo są na własną odpowiedzialność zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów związanych z odbyciem podróży (potrzebne dokumenty, szczepienia, przepisy celne i dewizowe itp. lub przepisy dotyczące wjazdu zwierzęcia). Wszelkie dodatkowe koszty, szczególnie koszty rezygnacji z podróży, wynikające z nieprzestrzegania przepisów koniecznych do przekroczenia granicy danego kraju, ponoszą Państwo we własnym zakresie. 

Obywatele innych państw otrzymają więcej informacji we właściwym konsulacie.

Specjalne życzenia

Podczas rezerwacji, chętnie przyjmiemy Państwa specjalne życzenia lub prośby i skierujemy je do właściciela lub zarządcy domu /dozorcy. HHD nie może jednak przejąć gwarancji za ich spełnienie. Wszelkie życzenia specjalne, rezerwacje uwarunkowane lub dodatkowe porozumienia umowne będą tylko wtedy miały moc prawną, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone przez HHD.

Początek strony

Podczas pobytu

Dzień / czas przyjazdu

Czas przyjazdu
Jeśli nie ma innych postanowień, przyjazd do obiektu odbywa się w godz. od 16 do 19, w ustalonym dniu przyjazdu.
W przypadku spóźnień prosimy o wcześniejsze poinformowanie osoby przekazującej klucze. 

Dzień / czas odjazdu

W dniu wyjazdu (wg potwierdzenia rezerwacji) wynajęty obiekt musi zostać opuszczony najpóźniej do godz. 10.
Ewentualnie odmienne terminy/godziny odjazdu znajdą Państwo w dokumentach podróży.

Kaucja

Kaucja wymagana jest jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia inwentarza domu lub apartamentu wakacyjnego. Informacje dotyczące kaucji znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu". Prosimy o zapłatę wymaganej kaucji u właściciela lub dozorcy - również, jeśli nie zostali Państwo do tego wezwani. Kaucję w większości przypadków należy zapłacić gotówką w EURO. Jeśli akceptowane są także lub wyłącznie karty kredytowe, zostało to nadmienione w ww. rubryce. Kaucja zostanie Państwu zwrócona przez właściciela po regulaminowym przekazaniu wynajętego obiektu. W niektórych przypadkach kaucja zwracana jest przelewem bankowym dopiero po wyjeździe podróżujących.

Ogrzewanie / Rodzaje ogrzewania

Apartamenty i domy wypoczynkowe na terenach regionów letnich, przede wszystkim na południu, nie zawsze wyposażone są w ogrzewanie. Ogrzewanie centralne lub piece gazowe, elektryczne, naftowe lub opalane drewnem / peletem drzewnym są obsługiwane z reguły przez klientów. W razie potrzeby, właściciel lub dozorca udzieli Państwu wskazówek dotyczących ich funkcjonowania.

Opłata uzdrowiskowa

Wiele miejscowości wczasowych wymaga uiszczenia opłaty miejscowej (opłaty klimatycznej). Ponieważ aktualna wysokość tej opłaty nie zawsze jest nam znana, brakuje jej czasem w aktualnym opisie danego obiektu. Generalnie należy się liczyć ze stawką ok. 0,50 - 7,- € od osoby na dzień. Dzieci ewentualnie objęte są zniżką. Opłatę należy uiścić na miejscu.

We Włoszech i w Hiszpanii stopniowo wprowadzana jest opłata miejscowa (opłata klimatyczna) obejmująca coraz więcej miejscowości. Wysokość opłaty waha się w zależności od gminy i regionu.

Sprzątanie obiektu przed wyjazdem

Aktualny opis obiektu zawiera wskazówki, jak zorganizowane jest sprzątanie poszczególnych domów i mieszkań wczasowych.
Istnieje jednak parę generalnych zasad:

Sprzątanie zasadnicze obiektu przed odjazdem leży w Państwa obowiązku - niezależnie od tego, czy sprzątanie końcowe wliczone zostało w cenę wynajmu, czy zlecą je Państwo właścicielowi.
Na sprzątanie zasadnicze składa się: wyczyszczenie aneksu kuchennego, umycie i posprzątanie naczyń, usunięcie resztek artykułów spożywczych i wszelkich odpadów, zdjęcie pościeli i wymiecenie lub odkurzanie pomieszczeń tak, aby obiekt mógł zostać przekazany w nienagannym stanie.

Na sprzątanie końcowe składa się dodatkowo m.in. dokładne wyczyszczenie kuchni / aneksu kuchennego, łazienki/prysznica/toalety i umycie podłóg. W wielu obiektach mogą Państwo wybrać, czy sprzątanie końcowe wynajmowanego domu lub apartamentu wykonają Państwo sami, czy też za opłatą zlecą je Państwo właścicielowi lub dozorcy. Informacje dotyczące kosztów sprzątania końcowego znajdą Państwo w aktualnym opisie obiektu, w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu". Prosimy o wcześniejsze poinformowanie właściciela, jeśli mają Państwo zamiar skorzystania z tego serwisu. Jeśli w opisie obiektu w rubryce "Dodatkowe koszty na miejscu" nie zostały ujęte koszty sprzątania końcowego, są one zawarte w cenie podróży.

Początek strony

Znakomita jakość gwarantowana!

Nasz zespół osobiście sprawdza zakwaterowania! Można nam zaufać - każda oferta regularnie sprawdzana Szczegółowe, rzetelne opisy ofert Autentyczne opinie Klientów Znakomita jakość i stosunek jakości do ceny

Jesteśmy dla Państwa w każdej chwili!

Nasz dział Obsługi Klienta jest integralną częścią firmy Wyróżnia nas pozytywne nastawienie, kompetencja, szybkość odpowiedzi Tylko Państwo mogą ocenić swój dom wakacyjny

Wiele lat doświadczenia!

Można na nas polegać: Ponad 45 lat doświadczenia na rynku wynajmu domów i apartamentów wakacyjnych. Przeszło 790 000 Klientów każdego roku mówi samo za siebie. Oferujemy ponad 35 000 domów i apartamentów w Europie i na Florydzie.

Dlaczego Interchalet?

Skromny ale wygodny apartament czy ekskluzywna willa z prywatnym basenem. Noclegi w górach i wygodne kwatery nad morzem, domki nad jeziorem, obiekty wakacyjne idealne zarówno na letnie wakacje, jak i na wyjazd na narty. Interchalet gwarantuje, że znajdą Państwo odpowiedni nocleg na swoje wymarzone wakacje z dojazdem własnym.
Wybierajcie spośród 35.000 domów i apartamentów wakacyjnych!

Urlop z dojazdem własnym - idealny pomysł dla każdego!

Jeśli marzy się Państwu prawdziwy relaks w gronie rodziny lub przyjaciół, pomyślcie o wakacjach we własnym domu wakacyjnym. Wynajem domu lub apartamentu na wakacje z dojazdem własnym gwarantuje prywatność i niczym nieocgraniczoną swobodę, jak również lepsze poznanie kultury kraju lub regionu, w którym będziecie spędzać wymarzony urlop.  Znajdziemy dla Państwa idealną ofertę wakacyjną, dopasowaną do potrzeb i marzeń, aby Wasze wakacje były dokładnie takie, jak sobie to wymarzyliście. 

© HHD AG Schweiz 2022