Ogólne Warunki Rezerwacji

Dziękujemy, że planują Państwo spędzić swoje wakacje z Interchalet!

Zgodnie z wprowadzoną 1 lipca 2018 nową Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Państwa partner kontraktowy firma HHD AG występująca pod marką Interchalet, zwana dalej Interchalet, nie podlega przepisom ustawy o powiązanych usługach turystycznych.
Firma Interchalet postanowiła jednak w interesie podróżnego nadal przestrzegać tych sprawdzonych wytycznych i zawartą między Państwem i firmą Interchalet umowę podporządkować w istotnych punktach nowym przepisom umowy o imprezach turystycznych.

Poza tym obowiązują Ogólne Warunki Rezerwacji, które uzupełniają postanowienia prawne.
Rezerwując podróż, każdy klient w swoim imieniu oraz w imieniu zameldowanych przez niego uczestników podróży uznaje postanowienia Ogólnych Warunków Rezerwacji za wiążące.
Ogólne Warunki Rezerwacji. Stan na 24.03.2021

W celu otwarcia i wydrukowania dokumentów PDF potrzebny jest program Adobe Reader. W razie potrzeby mozna go tutaj bezplatnie pobrac.

Get Adobe Acrobat Reader